CBK Groningen and NP3 announce selection 6 artists for MARKER!

Dutch version below

MARKER is the new art manifestation in the public space of Groningen, developed by the centre of visual art CBK Groningen and plateau for contemporary art NP3. Professional artists get the opportunity to develop, perform and present a new temporary work of art in the city centre of Groningen. The Grote Markt and direct surrounding areas, including public space are source of inspiration and workspace.

Over forty artists responded on the open call of MARKER! Out of the motivated applications NP3 and CBK Groningen selected ten artists, who developed a sketch plan for a temporary work of art on and/or around the Grote Markt. From this sketch plans the CBK Groningen and NP3 made their final selection of six artists:

Albert Westerhoff
Bert Scholten
Henri van Hoeve
Lee Mc Donald
Ruben Boxman
Sarah Janssen

CBK Groningen, NP3 and the six selected artists work closely together to realize the art manifestation MARKER. In addition to the content development and implementation of the individual works of art it is also about the business side of the manifestation, like finances and communications. MARKER will take place in the spring of 2017!

Dutch version

CBK Groningen en NP3 maken selectie kunstenaars MARKER bekend!

MARKER is de nieuwe kunstmanifestatie in de publieke ruimte van Groningen, gezamenlijk ontwikkeld door het Centrum Beeldende Kunst Groningen en het plateau voor hedendaagse kunst NP3. Professionele kunstenaars krijgen de kans om een nieuw, tijdelijk kunstwerk te ontwikkelen, uit te voeren en te presenteren in de binnenstad van Groningen. De Grote Markt en directe omgeving, inclusief publieke ruimtes zijn inspiratiebron en werkplek.

Op de publieke oproep reageerden ruim veertig kunstenaars! Uit alle aanmeldingen zijn tien kunstenaars geselecteerd, die een schetsontwerp hebben gemaakt voor een tijdelijk kunstwerk op en/of rond de Grote Markt. Uit deze tien schetsontwerpen hebben het CBK Groningen en NP3 een definitieve selectie van 6 kunstenaars gemaakt:

Albert Westerhoff
Bert Scholten
Henri van Hoeve
Lee Mc Donald
Ruben Boxman
Sarah Janssen

Het CBK Groningen, NP3 en de zes geselecteerde kunstenaars werken nauw samen om de kunstmanifestatie MARKER te realiseren. Naast de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van de individuele kunstwerken gaat het ook om zakelijke kanten van de manifestatie zoals de financiering en communicatie. MARKER vindt plaats in het voorjaar van 2017!

Grote Markt, Scale 1:1000