Open Call Speed ​​Date & Meet the Maker Niels Post @ NP3 in Groningen

NP3@KOP-Speeddate | Photo: KOP

Dutch version below

KOP on Tour
Friday, June 3 2016

Location: M0Bi, Kolendrift 13, Groningen (NL)

Open Call Speed Date

14: 30-17.30 hours: Speed ​​Date
17.30- 19:00 hours: BBQ & Drinks

Attention young artists! It is Speed Date time again. The Speed ​​Date is an evening with the possibility to get in a short time in contact with different artist initiatives. Previous editions of the Speed ​​Date have provided a nice cooperation several times! A night of Speed Dating not only gives you the opportunity to present yourself, but also to extend your network at the same time.

HOW DOES IT WORK?

There are approximately 10 different presentation platforms from the whole country present to meet you. Per initiative you present yourself in five minutes and convince them of your talent(s). Show your portfolio and discover immediately if your work matches to the art initiatives.

WHO DO I MEET?

Participating initiatives in the Speed ​​Date are among others:. NP3, Patty Morgan, Into The Great Wide Open, MAMA, VHDG, IDFIX, Electron and KOP

HOW DO I SIGN UP?

Send before May 31 an e-mail with a link to your website, a selection of photos of your work, a CV and your address to renie@kop.nu. We make a selection from all applications.

Costs: Speed ​​Date including a nice closing BBQ in the
garden of NP3: €10,-

Meet the Makers – Niels Post

19:00: Meet the Makers: Niels Post – presentation project and working method
20.00- 21.00: End

KOP invited Artist Niels Post to create a new site specific work in the context of the Headliners project, in which artists respond to a national news fact, there where it is relevant. Niels has taken the news about the earthquakes caused by gas extraction in Groningen as a starting point. During Meet the Makers he presents his new work, a cycle route along important gas extraction locations in the landscape of the province of Groningen. Saturday June 18th is the opening route. More information soon on op www.gasroute.nl.

WANT TO JOIN?
Register at renie@kop.nu.

Costs: Meet the Makers including a BBQ in the garden of NP3 – BBQ: €5, –

Vrijdag 3 juni 2016

Locatie: M0Bi, Kolendrift 13, Groningen (NL)

 Open Oproep Speeddate

14:30-17.30 uur: Speeddate
17.30- 19.00 uur: BBQ Borrel

Jonge kunstenaars opgelet! Het is weer speeddate tijd. De Speeddate is een middag waarbij je de kans krijgt om in korte tijd in contact te komen met verschillende kunstenaarsinitiatieven. Eerdere edities van de Speeddate hebben al verschillende keren een leuke samenwerking opgeleverd! Een middag speeddaten biedt je niet alleen de kans om jezelf te presenteren, maar je breid tegelijkertijd ook je netwerk uit.

HOE WERKT HET?
Er zijn circa 10 verschillende presentatie platforms uit het hele land aanwezig, om jou te ontmoeten. Per initiatief presenteer je je in vijf minuten en overtuigt hen van jouw talent(en). Laat je portfolio zien en ontdek direct of jouw werk bij de betreffende instelling past.

WIE ONTMOET IK?
Deelnemende instellingen aan de Speeddate zijn o.a.: NP3, Patty Morgan, Into The Great Wide Open, Showroom MAMA, VHDG, IDfix, Electron en KOP

HOE MELD IK ME AAN?
Stuur voor 31 mei een mail met een link naar je website, een aantal foto’s van je werk, je CV en je adresgegevens naar renie@kop.nu. Uit alle aanmeldingen maken we een selectie.

Kosten: Speeddate inclusief een gezellige afsluitende BBQ in de tuin van NP3: €10,-

Meet the Makers – Niels Post

19.00 uur: Meet the Makers: Niels Post – presentatie project en werkwijze
20.00- 21.00 uur: Einde

Kunstenaar Niels Post is door KOP uitgenodigd een nieuw werk op locatie te realiseren in het kader van het project Headliners, waarin kunstenaars op een landelijk nieuwsfeit reageren, daar waar het relevant is.

Niels heeft de berichtgeving rondom de aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen als uitgangspunt genomen. Tijdens Meet the Makers presenteert hij zijn nieuwe werk, een fietsroute langs belangrijke gaswin-locaties in het landschap van de provincie Groningen. Zaterdag 18 juni is de openingsrit. Meer informatie hierover binnenkort op www.gasroute.nl.

BEN JIJ ERBIJ?
Meld je aan via renie@kop.nu.

Kosten: Meet the Makers inclusief een gezellige BBQ in de tuin van NP3 – BBQ: €5,-


NP3@KOP-Speeddate | Photo: KOP