light table by paul jansen klomp

now on display!

light table – paul jansen klomp – 2017
April 26 – June 11, 2017
(closed on Ascension Day)

12 fluorescent tubes are placed in a regular pattern on a wooden support. a small computer lights and dims each tube in a continuous fade, with a unique frequency for every tube. coils close to the power lines pick up the current flow to the tubes. these signals are amplified and made audible through 12 loudspeakers, one for each pickup.

twaalf tl-buizen liggen regelmatig verdeeld op een houten onderstel. een kleine computer varieert de helderheid van de buizen, elke buis heeft daarbij zijn eigen frequentie. opnemers bij de aansluitkabels zetten de de stroom die naar de de buizen gaat om in spanning. het signaal wordt elektrisch versterkt en door 12 luidsprekers weergegeven, één voor iedere opnemer.

to be seen from the St. Walburgstraat, daily from 12.00 till 00.00 hrs.

and visit bur0 Gr0ningen, Hofstraat 21 Groningen to see and hear ‘light
table’ from wed-fri from 12.00-17.00 hrs.